Slik programmerer du en Comcast Remote

Universelle fjernbetjeninger er et geni-arbeid. Snarere enn å ha flere liggende rundt og venter på å gå seg vill, ødelagt eller satt på, kan du bruke en enkelt fjernkontroll til å kontrollere alt. Comcast Universal Remote Control er en av mange typer på markedet og er svært mye brukt. Hvis du har en og ønsker å vite hvordan du programmerer det, les videre!

Prosessen ligner andre fjernkontroller og innebærer enten å skrive inn en kode på Comcast Universal Remote Control eller utføre et søk.

Programmér en Comcast Universal Remote Control manuelt

Hver produsent av enhet bruker en annen kode, som er oppført online eller i håndboken du mottok med fjernkontrollen. Du må kjenne koden for enheten din for å gjøre dette arbeidet. Her er en kopi av håndboken hvis du ikke har din komplett med koder.

 1. Kontroller at Comcast Universal Remote Control har satt inn batterier.
 2. Trykk på kabelknappen for å slette minnet.
 3. Trykk enten TV eller Aux, avhengig av hvilken enhet du vil kontrollere.
 4. Trykk og hold Setup-knappen nede til knappen du trykket i trinn 3 blinker to ganger. Gjenta trinn 1 og 2 hvis det ikke blinker to ganger.
 5. Skriv inn femcifret kode på enheten din. Knappen skal blinke to ganger igjen.
 6. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen mens du peker på enheten på enheten.
 7. Hvis enheten slås av, er koden gyldig og programmert.

Programmér automatisk en Comcast Universal Remote Control

Hvis du ikke har koder for enheten, kan du programmere fjernkontrollen automatisk, etter en mote.

 1. Slå på enheten din og at Comcast Universal Remote Control har satt batterier inn.
 2. Trykk på kabelknappen for å slette minnet.
 3. Trykk enten TV eller Aux, avhengig av hvilken enhet du vil kontrollere.
 4. Trykk og hold Setup-knappen nede til knappen du trykket i trinn 3 blinker to ganger. Gjenta trinn 1 og 2 hvis det ikke blinker to ganger.
 5. Skriv 991 i tastaturet og legg deretter til 0 for en annen kabelboks, 1 for en TV, 2 for en DVD eller PVR eller 3 for et lydsystem.
 6. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen mens du peker på enheten på enheten.
 7. Hvis enheten slås av, er koden gyldig og programmert.

Med enten et trinn, hvis Comcast Universal Remote Control av en eller annen grunn ikke tar koden eller finner den, går du tilbake til trinn 2 i hvilken metode du brukte. Du kan skylles og repeteres så mange ganger som du trenger så lenge du trykker på kabelknappen for å slette minnet først.

Se Også